HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - K

background image

K

kağıt

ağırlığa göre zımbalama kapasitesi

56

ağırlığa göre zımbalama kapasitesi,

kitapçıklar

56

desteklenen boyutlar

54

desteklenen türler

53

hata iletileri

38

HP LaserJet Media Specification

Guide

55

sıkışmalar, giderme

41

sıkışmalar, sorun giderme

37

zımbalama

25

kağıt kullanma özellikleri

6

Kanada DOC mevzuatı

59

kartlar

desteklenen boyutlar

54

kitapçık kapakları

13, 18

zımbalama

25

kartuş, zımbalayıcı

hata iletileri

39

sorun giderme

37

katlama

ayarlar

12

özellikler

6

katlama çizgisini ayarlama

12

kesilmiş kağıt

33

kırmızı servis LED ışığı yanıyor

8

kitapçık bölmesi

açıklama

33

desteklenen ortam

54

hata iletileri

38

seçme

33

sorun giderme

37

yeri

33

kitapçık düzenleme

13

kitapçık kapakları

desteklenen ortam

13

ekleme

13

yazdırma

18

kitapçıklar

çıkış bölmesini seçme

33

desteklenen ortam

54

hata iletileri

39

katlama çizgisi ayarları

12

ortam ağırlığına göre zımbalama

kapasitesi

56

özellikler

6

yapma

13

yazdırma

14

yığınlama

6

kontrol paneli

çıkış bölmesi seçme

34

iletilerle ilgili sorun giderme

38

varsayılan ayarlar

10

zımba seçenekleri

26

background image

TRWW

Dizin

65

Kore EMI beyanı

59

Köşe Zımbası seçeneği

11