HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Z

background image

Z

zarflar

33

zımba kartuşu

hata iletileri

39

sorun giderme

37

zımbalama

belgeler

25

çıkış bölmesi, seçme

33

erişimi sınırlama

10

background image

TRWW

Dizin

67

hata iletileri

39

işlevleri yazıcı sürücüsünden

seçme

10

kitapçıklar

13, 19

konumlar

6

ortam ağırlığına göre kitapçık

kapasitesi

56

ortam ağırlığına göre sayfa sayısı

56

özellikler

6

sorun giderme

36, 37

uygulama

27

varsayılan ayarlar

11

zımbalayıcı

desteklenen ortam

55

seçme

25

zımbalayıcı kafası

sıkışmaları giderme

45

zımba telleri eğrilmiş veya kırılmış

36

zımbalayıcı kafasındaki zımbalar

eğrilmiş

36

zımbalayıcı kafasındaki zımbalar

kırılmış

36

Zımbasız seçeneği

11

background image

68

Dizin

TRWW