HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Çıkış bölmelerini belirleme

background image

Çıkış bölmelerini belirleme

Aygıtın iki çıkış bölümü bulunur: yığınlayıcı bölmesi ve kitapçık
bölmesi.

Varsayılan yığınlayıcı bölmesi (bölme 1) 1000 yaprak yığınlama
kapasitesine sahiptir ve belgeleri, sürücüde seçili olan seçeneğe
bağlı olarak, yüzleri yukarı veya aşağı bakacak biçimde çıkartır.

Kitapçık bölmesi (bölme 2), 5 yapraklı (20 basılı sayfalı)
40 kitapçık katlama ve tel dikiş kapasitesine sahiptir. Yığınlayıcı
kılavuzu, oluşturulan kitapçığın boyutuna uyacak biçimde otomatik
olarak ayarlanır.

Zımbalayıcı her iki bölme için de çalışır ve belge başına 50 yaprak
veya tel dikişli belge başına 10 sayfa zımbalar.

Aygıt bölmeleri dolduğunda, bu durumu algılayan bir algılayıcı
tarafından yazıcı durdurulur. Bölmelerden tüm ortamları aldığınızda
yazıcı çalışmaya devam eder.

Not

Yığınlayıcı bölmesine (bölme 1) asetat, zarf, etiket, delikli kağıt ve
kesilmiş kağıt konabilir.

Not

Zarflara yazdırma yapıyorsanız, yığınlama işleminin gerektiği gibi
yürütülebilmesi için iş tamamlandıktan sonra tüm zarfları bölmeden
alın.

Yığınlayıcı
bölmesi
(bölme 1)

Kitapçık
bölmesi
(bölme 2)

background image

34 2 Son işlemci tarafından yapılan işler

TRWW