HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kitapçık yapma

background image

Kitapçık yapma

Kitapçığınızı hazırlamada yardımcı olmak üzere masaüstü
yayıncılık programları gibi programlar kullanabilirsiniz. Kitapçık
yapımı konusunda bilgi için, kullandığınız programın kullanım
kılavuzuna bakın.

Kitapçık yapımını desteklemeyen bir program kullanıyorsanız, HP
yazıcınızın sürücülerini kullanarak kitapçık yapabilirsiniz.

Not

HP, belgenizi yazdırmaya hazırlamak ve önizlemesini yapmak için
programı, kitapçığınızı yazdırıp tel dikiş atmak için de HP sürücünüzü
kullanmanızı önerir.

Bunlar sürücünüz yoluyla bir kitapçık oluşturmada kullanılan üç ana
adımdır:

z

Kitapçığı hazırlama: Kağıt üzerinde (kitapçık düzeni) sayfaları
bir kitapçık oluşturacak biçimde ayarlayın. Belgenizi
düzenlerken programdan yararlanabilir veya HP sürücünüzdeki
kitapçık yazdırma işlevini kullanabilirsiniz. (Bkz:

"Kitapçık

yazdırma işlevini etkinleştirme-k için"

.)

z

Kapak ekleme: Farklı türde bir kağıt kullanarak, farklı bir ilk
sayfa seçip kitapçığınıza bir kapak ekleyin. Kapak sayfası olarak
kitapçıkla aynı türde kağıt da kullanabilirsiniz. Kitapçık kapakları
kitapçığın sayfaları ile aynı boyutta olmalıdır. Bununla birlikte,
kapak olarak diğer kitapçık sayfalarından farklı ağırlıkta bir kağıt
seçilebilir. (Bkz:

"Kitapçık kapağını seçme"

.)

z

Tel dikiş: Kitapçığınızı ortadan zımbalayın ve sayfaları katlayın.
Kitapçığınızda yalnızca tek bir yaprak varsa, aygıt bunu
zımbalamadan katlar. Kitapçık birden fazla sayfadan
oluşuyorsa, aygıt kitapçık başına 10 yaprağı zımbalar ve katlar.
(Bkz:

"Kitapçığa tel dikiş atma"

.)

Aygıtın kitapçık yazdırma işlevi sayesinde aşağıdaki verilen
boyutlarda kağıtlardan oluşan kitapçıklarda katlama ve tel dikiş
işlemlerini yapabilirsiniz: A3, A4, letter, legal, ledger ve B4-JIS.

Not

Kitapçıkları Letter ve A4 ortama yazdırmadan önce, döndürülmüş
ortamlar (LTR-R ve A4-R) konusunda bilgi almak üzere giriş tepsisi
kağıt yükleme yönergelerine bakın.

background image

14 2 Son işlemci tarafından yapılan işler

TRWW

Kitapçık yazdırma işlevini etkinleştirme-k için

Not

Yazıcınız Mac OS X sistemde bu işlevi destekleyebilir.

Microsoft® Windows®

1

Dosya’yı, Yazdır’ı ve daha sonra Özellikler’i tıklatın.

background image

TRWW

Kitapçık yapma 15

2

Sürücü türünüze göre yönergeleri izleyin:

• Bir PCL sürücü kullanıyorsanız, Bitiriş sekmesini tıklatın.

Belge Seçenekleri menüsünden Her İki Yüze de Yazdır
öğesini seçin. Kitapçık Yazdırma açılan menüsündeki
listeden bir boyut seçin.

• PostScript® (PS) sürücü kullanıyorsanız, kitapçık yazdırma

işlevini etkinleştirme konusunda bilgi almak üzere programın
Yardım dosyasına bakın.

background image

16 2 Son işlemci tarafından yapılan işler

TRWW

Macintosh

1

Önce File’yı sonra Print’ı tıklatın.

2

Aşağı açılan menüden Layout’i tıklatıp Print on Both Sides’ı
seçin.

3

Plug-In Preferences’ni seçin.

4

Print Time Filters’ni ve Booklet öğesini seçin ve daha sonra
Save Settings’i tıklatın.

background image

TRWW

Kitapçık yapma 17

5

Booklet Printing öğesini seçin.

6

Format output as booklet’i seçip, aşağı açılan

menüden

Paper for Booklet’nı seçin. Listeden bir boyut seçin veya özel
bir boyut girin.

background image

18 2 Son işlemci tarafından yapılan işler

TRWW

Kitapçık kapağını seçme

Not

Yazıcınız Mac OS X sistemde bu işlevi destekleyebilir.

Windows

1

Dosya’yı, Yazdır’ı ve daha sonra Özellikler’i tıklatın.

2

Sürücü türünüze göre yönergeleri izleyin:

• Bir PCL sürücü kullanıyorsanız, Kağıt sekmesini tıklatın. İlk

Sayfa sekmesini tıklatın ve İlk sayfa için farklı kağıt kullan
kutusunu işaretleyin. Boyut, Kaynak ve Tür menülerinden,
kullandığınız ortama uygun ayarları seçin.

background image

TRWW

Kitapçık yapma 19

Kitapçığa tel dikiş atma

Not

Yazıcınız Mac OS X sistemde bu işlevi destekleyebilir.

Windows

1

Dosya’yı, Yazdır’ı ve daha sonra Özellikler’i tıklatın.

2

Sürücü türünüze göre yönergeleri izleyin:

• Bir PCL sürücü kullanıyorsanız, Bitiriş sekmesini tıklatın ve

Katlama/Tel Dikiş kutusunu işaretleyin. Katlama/Tel Dikiş
öğesini seçtiğinizde belgeleriniz yazıcı tarafından katlanır.

background image

20 2 Son işlemci tarafından yapılan işler

TRWW

• Windows 95 veya Windows 98 için PS sürücü

kullanıyorsanız, önce Dosya’yı sonra Yazdır’ı ve en son
olarak da Özellikler’i tıklatın.

Kağıt sekmesini tıklattıktan sonra Diğer Seçenekler’i

tıklatın.

background image

TRWW

Kitapçık yapma 21

Hiçbiri’ni seçtikten sonra açılan menüden Kitapçık

Bölmesi’ni seçin.

background image

22 2 Son işlemci tarafından yapılan işler

TRWW

• Windows NT® veya Windows 2000 için PS sürücü

kullanıyorsanız, Düzen sekmesini tıklattıktan sonra
Gelişmiş’i tıklatın.

Belge Seçenekleri, Yazıcı Özellikleri, Çıktı Hedefi ve Tel

Dikiş alanlarından uygun ayarları seçin. Ayrıca, Çıktı Hedefi
sekmesindeki Kitapçık Bölmesi’ni seçerseniz tel dikiş
seçeneği otomatik olarak seçilir.

background image

TRWW

Kitapçık yapma 23

Macintosh

1

Önce File’yı sonra Print’ı tıklatın.

2

Aşsğı açılan menüden Output Options’ni seçin.

3

Aşağı açılan menüden Booklet Bin’ni seçin.

background image

24 2 Son işlemci tarafından yapılan işler

TRWW

4

Fold/Saddle Stitch’i seçin.

background image

TRWW

Zımbalayıcıyı kullanma 25