HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kontrol paneli ayarlarını yapılandırma

background image

Kontrol paneli ayarlarını yapılandırma

Aygıt HP yazıcının sol tarafına takılır. Varsayılan ofset ve varsayılan
zımbalama işlemlerini,

ÇOK İŞLEVLİ SON İŞLEMCİ

YAPILANDIRMASI

menüsündeki yazıcı kontrol panelinden

değiştirebilirsiniz.

Not

Sistem yöneticisi, ofset tekniğine ve varsayılan zımbalama
işlemlerine erişimi sınırlayabilir.

Not

Ofset işlevi yalnızca yığınlayıcı bölmesinde (bölme 1) ve yalnızca
zımbalanmayan işlerde kullanılabilir.

Zımbalama eylemini yazıcı sürücüsünden seçebilirsiniz (örneğin, bir
veya iki zımba teli kullanma).

Ofset işlemleri

Ofset İşlemi: Hayır

OFSET

modu kapalı iken, tüm işler ayrılmadan yığılır.

Ofset İşlemi: Evet

OFSET

modu açıkken, aygıt bitirilen işleri veya ilgili işin özgün

kopyalarını otomatik olarak ayırır. Her iş veya özgün kopyanın
ayrılması, işlerin birbirinden ayrı tutulması suretiyle yapılır
(zımbalanmayan işler için).

background image

TRWW

Kontrol paneli ayarlarını yapılandırma 11

Bölme 1 (yığınlayıcı bölmesi) için varsayılan zımbalama işlemleri

Zımbasız

Varsayılan işlem

ZIMBASIZ

olarak ayarlanmışsa, yazdırılan iş

zımbalanmaz.

Köşe Zımbası

Varsayılan işlem

TEK ZIMBA

olarak ayarlanmışsa, belge sol üst

köşesinden zımbalanır. Belgeyi yatay biçimde yazdırıyorsanız,
zımba otomatik olarak yatay sayfanın sol üst köşesine gelecek
biçimde zımbalanır.

Çift Zımba

Varsayılan işlem

ÇİFT ZIMBA

olarak ayarlanmışsa, yazdırılan

işe veya özgün kopyalara iki zımba zımbalanır. Her iki zımba da
yazıcıya yakın olan kenara (başlangıç kenarı) paralel biçimde
zımbalanır.

background image

12 2 Son işlemci tarafından yapılan işler

TRWW

Katlama çizgisinin yerini ayarlarken kağıdın boyutunu göz önüne
alın. Ayarlar +/- 0,15 mm (0,006 inç) aralıklı olabilir; en fazla
+/- 2,1 mm (0,082 inç).

Not

Katlama çizgisi ve tel dikiş yeri denk gelmiyorsa, servise başvurun.

Bölme 2 için katlama çizgisi ayarları

Not

Katlama çizgisi ayarlarına erişmek için

ÇOK İŞLEVLİ SON İŞLEMCİ

AYARLARI

özelliğini kullanın

KATLAMA ÇİZGİSİ AYARI:
LTR-R ve A4-R

8,5 x 11 inç veya 8,26 x 11 inç boyutunda kağıtlar için katlama
çizgisi ayarlamak istiyorsanız,

LTR-R ve A4-R

öğesini seçin.

KATLAMA ÇİZGİSİ AYARI:
LEGAL ve JISB4

8,5 x 14 inç veya JIS B4 boyutunda kağıtlar için katlama çizgisi
ayarlamak istiyorsanız,

LEGAL ve JISB4

öğesini seçin.

KATLAMA ÇİZGİSİ AYARI:
11 x 17 ve A3

11 x 17 inç veya A3 boyutunda kağıtlar için katlama çizgisi
ayarlamak istiyorsanız,

11x17 ve A3

öğesini seçin.

background image

TRWW

Kitapçık yapma 13