HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Zımbalayıcıyı kullanma

background image

Zımbalayıcıyı kullanma

Aygıt, 75-g/m

2

(20-lb) ağırlığında en az iki, en fazla 50 adet Letter

veya A4 kağıttan (Ledger veya A3 kağıt için en fazla 25 adet
kağıttan) oluşan belgeleri zımbalayabilir. Bu sayfalar ürünün
desteklediği tüm boyutlar için 64 ila 199g/m

2

(17 ile 53 lb) ağırlıkta

olmalıdır.

Şu ek noktaları göz önünde bulundurun:

z

Yığınlayıcı bölmesi en fazla 1000 yaprak (zımbasız) alabilir.

z

Daha ağır ortamlar söz konusu olduğunda zımbalama sınırı
50 sayfadan az olabilir.

z

Zımbalamak istediğiniz iş yalnızca bir yapraktan oluşuyorsa
veya 50 yapraktan fazlaysa, yazıcı işi zımbalamadan bölmeye
verir.