HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kontrol paneli iletilerini anlama ‎

background image

Kontrol paneli iletilerini anlama

Aşağıdaki tabloda, yazıcının kontrol panelinde görülebilecek aygıt
iletileri açıklanmaktadır. İletiler alfabetik sırayla listelenmiştir.

Kontrol paneli iletileri

İleti

Açıklama

Önerilen işlem

SOL

AKSESUARDAKİ

ÖN KAPAĞI

KAPATIN

Zımbalayıcının kapağı açık veya
düzgün biçimde kapatılmamış.

Zımbalayıcı kapağını düzgün
biçimde kapatın.

SOL

AKSESUARDAKİ

ÜST KAPAĞI

KAPATIN

Kapak açık veya düzgün biçimde
kapatılmamış.

Üst kapağı kapatın.

FARKLI

BOYUTLARDA

KAĞITLAR

YAZDIRILIYOR

Aynı işte farklı boyutlarda kağıtlar
kullanılıyor.

Yazdırma işindeki tüm
kağıtların aynı kağıt boyutu
için yapılandırılmış
olduğundan emin olun.

KİTAPÇIK

BÖLMESİNİ

TAKIN

Kitapçık bölmesi düzgün biçimde
takılmamış.

Kitapçık bölmesinin düzgün
biçimde takılmış olduğundan
emin olun.

ZIMBALAMA

BİRİMİNİ

TAKIN

Zımbalama birimi düzgün biçimde
takılmamış.

Zımbalama bölmesinin
düzgün biçimde takılmış
olduğundan emin olun.

İSTEĞE BAĞLI

01 BÖLMESİ

DOLU

Yığınlayıcı bölmesi dolu.

Yığınlayıcı bölmesindeki tüm
ortamları alın.

İSTEĞE BAĞLI

02 BÖLMESİ

DOLU

Kitapçık bölmesi dolu.

Kitapçık bölmesindeki tüm
kağıtları alın.

background image

TRWW

Kontrol paneli iletilerini anlama 39

ÇIKTI KAĞIT

YOLU AÇIK

Sol taraftaki aksesuar düzgün biçimde
takılmamış.

Aksesuarın düzgün biçimde
takılmış olduğundan emin
olun.

ZIMBALAMA

ALANI

GÜVENLİK

KORUMASI

ETKİN

Zımba güvenlik uyarısı oluştu.

Yığınlayıcı bölmesi çıkış
yerinde çıkışı engelleyici
herhangi bir şey varsa
çıkarın.

ZIMBALAYICID

A ZIMBA

AZALDI

Zımbalayıcı kartuşunda yalnızca 20 - 50
zımba kalmış.

Bir yazdırma işinde 10’dan
fazla cilt yapmak istiyorsanız
zımba kartuşunu değiştirin.

ZIMBALAYICID

A ZIMBA

KALMADI

Zımbalayıcı kartuşunda zımba kalmamış.

Zımbalama kartuşunu
yenisiyle değiştirin.

Bkz: "Zımbalayıcı kartuşunu
takma" sayfa 31.

ZIMBALANACAK

ÇOK FAZLA

SAYFA VAR

Yazdırılacak sayfaların boyu zımba
kapasitesini aşıyor. Zımbalanacak sayfalar
en fazla 20-lb bond’luk 50 adet olabilir.

Yazdırılacak kağıtların
zımbalama kapasitesine
uyduğundan emin olun.

Bkz: "Desteklenen ortam"
sayfa 54.

KİTAPÇIK

OLAMAYACAK

KADAR FAZLA

SAYFA VAR

Sayfa içeriği tel dikiş atılamayacak kadar
geniş.

Yazdırılacak kağıtların tel
dikiş atma kapasitesi içinde
olduğundan emin olun.

13.12.11

ZIMBALAYICID

A SIKIŞMA

Zımbalayıcıda sıkışma durumu ortaya çıktı. Zımba kartuşunda zımba teli

sıkışması olup olmadığına
bakın.

13.12.21

13.12.22

13.12.23

SOL

AKSESUARDA

SIKIŞMA

Küçük palette kağıt sıkışması var.

Yazıcının çıkış bölümünde
veya aygıtın giriş bölümünde
sıkışmış bir ortam olup
olmadığına bakın.

Kontrol paneli iletileri

İleti

Açıklama

Önerilen işlem

background image

40 3 Sorun Çözme

TRWW

13.12.31

13.12.32

13.12.33

13.12.34

SOL

AKSESUARDA

SIKIŞMA

Kağıt yolunda kağıt sıkışması var.

Yazıcının çıkış bölümünde
veya aygıtın giriş bölümünde
sıkışmış bir ortam olup
olmadığına bakın.

13.12.41

13.12.42

13.12.43

SOL

AKSESUARDA

SIKIŞMA

Katlama bölümünde kağıt sıkışması var.

Aygıtın giriş bölümünde ve
katlama bölümünde sıkışmış
bir ortam olup olmadığına
bakın.

13.12.51

13.12.52

13.12.53

SOL

AKSESUARDA

SIKIŞMA

Kitapçık bölmesi alanında kağıt sıkışması
var.

Kitapçık bölmesi alanında ve
katlama mekanizmasında
sıkışmış bir kağıt olup
olmadığına bakın.

66.12.zz

ÇIKTI

AYGITINDA

HATA

Aygıtta bir hata oluştu.

Kabloları gözden geçirin ve
aygıtı kapatıp yeniden açın.
Yeniden bir hata iletisi
görüntülenirse, iletiyi bir yere
not edin ve yardım isteyin.

Kontrol paneli iletileri

İleti

Açıklama

Önerilen işlem

background image

TRWW

Sıkışmaları giderme 41