HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Sık karşılaşılan sorunları çözme

background image

Sık karşılaşılan sorunları çözme

Sık karşılaşılan aygıt sorunları

Durum

Olası Neden

Aygıt açılmıyor.

z

Elektrik kablosunun 2000 sayfalık giriş tepsisine sıkıca takılı
olduğundan emin olun.

z

Yazıcıyı kapatıp tüm kablo bağlantılarını gözden geçirin ve
yeniden açın.

Yazıcı aygıtı tanımıyor veya
aygıt üzerindeki kullanıcı
LED’i kapalı.

z

Aygıtın elektrik kablosunu gözden geçirin.

z

Aygıtın yazıcı sürücüsünde yapılandırılmış olduğundan emin
olun.

z

HP Jet-Link bağlantısını gözden geçirin.

z

Aygıtın normal biçimde çalışıp çalışmadığını anlamak için bir
yapılandırma sayfası yazdırın.

z

Yazıcı aygıtı yine de tanımıyorsa, bulunduğunuz bölgedeki
yetkili HP servisine başvurun. (

Bkz: "Servis ve destek"

sayfa 61.

)

İş zımbalanmamış.

z

Zımbalayıcıda zımba kalmamış ve

OTOMATİK DEVAM

ayarı

AÇIK

olarak ayarlanmış.

z

Zımbalayıcıya tek bir sayfa gönderilmiş; tek sayfalık işler
zımbalanmaz.

z

Yazdırma işinde kullanılan kağıdın boyutu veya türü yanlış.

z

Zımbalayıcıya 50’den fazla 75-g/m

2

(20-lb) ortam

gönderilmiş. Bu, normal kapasiteyi aşıyor.

Not

Yığınlayıcı bölmesine asetat, zarf, etiket ve kesilmiş kağıt
konabilir. Zımbalayıcı, 2 ila 50 adet 75-g/m

2

(20-lb) ortamı

zımbalayabilir. Zımbalanacak ortamlar bundan kalınsa, sayfalar
zımbalanmamış olarak çıkartılır. Kağıt yığınlayıcı bölmesi,
kağıdın boyutuna ve ağırlığına bağlı olarak, en fazla 1000 sayfa
alabilir.

z

Zımbalayıcı kafasında eğrilmiş veya kırılmış zımba telleri var.

z

Zımba sıkışmış veya bir zımba sıkışması giderilmiş (birbiri
ardına gelen iki iş zımbalanmamış olabilir).

z

İş için yanlış boyutta veya türde kağıt kullanıldığından kağıtlar
zımbalama bölmesine değil, başka bir bölmeye gönderilmiş.

z

Zımbalayıcı birimine bağlanan arabirim kablosu kusurlu veya
düzgün takılmamış olabilir.

background image

TRWW

Sık karşılaşılan sorunları çözme 37

Yazdırılan kağıtlar gitmesi
gereken yere değil, farklı bir
çıkış bölmesine gitmiş.

z

Kağıt, çıkış bölmesiyle uyumlu değil. (

Bkz: "Özellikler"

sayfa 47

veya http://www.hp.com/cposupport/ adresine

gidin.)

z

Yazıcı sürücüsünde doğru çıkış bölmesinin seçilmiş
olduğundan emin olun. Yazıcı sürücüsünün ayarlarını
değiştirme konusunda daha fazla bilgi için yazıcınızın
kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Yazdırma ortamı
sıkışmaları.

z

Kullandığınız ortamın ağırlığının ve boyutlarının
desteklendiğinden emin olun. (

Bkz: "Desteklenen ortam"

sayfa 54.

)

Not

HP tarafından belirtilen özelliklere uymayan kağıtların
kullanılması onarım gerektirecek sorunlara yol açabilir. Bu onarım
Hewlett-Packard garantisi veya servis anlaşmaları kapsamına
girmez. (

Bkz: "Desteklenen ortam" sayfa 54.

)

z

Yazıcı ve aygıt arasındaki bağlantıları ve kabloları gözden
geçirin.

z

Yazdırılacak ortam yazıcı ile aygıt arasında hareket
halindeyken oluşan sıkışmalar, yazıcı ve aygıtın düz bir
zemine konmamış olduğunu gösteriyor olabilir. Aygıtı düzeltin.
Aygıtın düzeltilmesi konusunda talimatlar için aygıtın kurulum
kılavuzu

’na bakın.

Devamlı olarak oluşan bir
zımba sıkışması durumu
var.

z

Zımbalanacak kağıtların toplam kalınlığı 50 sayfadan daha az
olmalıdır.

z

Zımbalayıcının içinde kalmış zımba telleri kartuşta sıkışıklığa
neden olmuş olabilir. Zımbalayıcının içinde kalmış olan zımba
tellerini ve kağıt kırpıntılarını çıkarın. (

Bkz: "Aygıttaki bir

zımba sıkışmasını gidermek için" sayfa 42.

)

Sık karşılaşılan aygıt sorunları

Durum

Olası Neden

background image

38 3 Sorun Çözme

TRWW