HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - 芬蘭的雷射聲明

background image

யݡྤੈಏ

!)2*)911*444.2:28!

!V/T/!IQ!GJSTU

܆ᜋ۞࿩डᓏځ

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp laserkirjoitin on
käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa
käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN
60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

background image

[IUX

!!244

ᓄវ

͛̚

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp -kirjoittimen sisällä ei
ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja
huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista,
paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja,
käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotkavoidaan suorittaa
ilman erikoistyökaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle
lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

background image

245 !

[IUX

˘࡭ّᓏځ

˘࡭ّᓏځ

!JTP0JFD!Hvjef!33!

!FO!56125

ᄦౄᇄથЩჍĈ

ᄦౄᇄથгӬĈ

22422!Dijoefo!Cpvmfwbse
Cpjtf-!Jebip!94825.2132-!VTB

ਬᓏځώயݡ

யݡЩჍĈ

MbtfsKfu!:111!NGQ!

ݭཱིĈ

D9634B

R3569B R3733B!

!R3734B!

D9643B

D9679B

யݡ੨ІĈ

௑Ъ˭ЕயݡఢॾĈ

JFD!71:61;2::2,B2!,B3!,B4!,B5!0!FO71:61;2::3,B2!,B3!,B4!,B5!,B22
JFD!71936.2;2::4!,!B2!0!FO!71936.2;2::5!,!B22!)Dmbtt!2!Mbtfs0MFE!Qspevdu*
HC5:54.2::6

FND

DJTQS!33;2::4!,!B2!,!B3!0!FO!66133;2::5!,!B2!,!B3!Dmbtt!B

2

*

FO!72111.4.3;2::6!0!B25
FO!72111.4.4;2::6
FO!66135;2::9

GDD!Ujumf!58!DGS-!Qbsu!26!Dmbtt!B

3

!0!JDFT.114-!Jttvf!4!0!HC:365.2::9

BT!0!O[T!4659;2::6!,!B2!,!B3

ྃ·ྤੈĈ

!FND!

!9:04470FFD!

!840340FFD!

!DF!

2*!

3*!

!GDD!

!26!

)2*!

)3*!



*

*!

!MBO

!MBO!